+45 2530 2244 asteriks@asteriks.dk

Beslutningen om valg af hvilken selskabsform, der skal vælges kan være kompliceret. Asteriks rådgiver og bistår med etablering af egen virksomhed.

Asteriks har erfaring og ekspertise med rådgivning ved stiftelse af selskab. Rådgivningen omfatter bl.a. valg af den mest hensigtsmæssige selskabsform.

Bistanden omfatter desuden udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen, varetagelse af kontakt til offentlige myndigheder, markedsføringstiltag og udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis flere end én person skal eje virksomheden, bistår vi i forbindelse med udarbejdelse af anpartshaver- eller aktionæroverenskomster (ejeraftale).

Den mest karakteristiske egenskab ved et aktie- eller anpartsselskab er, at det er selskabet – og ikke dets ejere – der som en selvstændig juridisk person er forpligtet over for omverdenen.

Et selskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet, altså aktie- eller anpartskapital med tillæg af frie reserver (egenkapital).
 
Har I brug for assistance – kontakt os idag!